Craftware Sp. Zoo. genomför ett projekt som samfinansieras med europeiska fonder

 

OPERATIONELT PROGRAM
Intelligent utveckling

Prioritetsaxel 3 Stöd för innovation i företag
Åtgärd 3.3 Stöd för marknadsföring och internationalisering av innovativa företag

Syftet med projektet är att öka försäljningsnivån för företagets mjukvara och tjänster på utländska marknader. Som ett resultat av projektet planeras det att bygga varumärkesmedvetenhet på de marknader som har identifierats som lovande i IT / ICT-branschens marknadsföringsprogram.

Den sökande kommer att kunna höja inkomstnivån från utländska marknader genom att delta i internationella mässor och affärsuppdrag och marknadsföringsaktiviteter. Tack vare dessa aktiviteter planeras det att förvärva minst 2 nya utländska kommersiella kontrakt med stora företag och en ökning av exportintäkterna med 20% jämfört med de beräknade exportintäkterna utan genomförande av marknadsföringsaktiviteter som presenteras i ansökan. Genomförandet av projektet kommer inte bara att bidra till den totala ökningen av företagets intäkter, genom att diversifiera marknaderna för dess produkter och tjänster, utan också till ökningen av andelen exportintäkter i den totala intäktsstrukturen.

 

Projektvärde: 673 000,00 PLN
Projekt samfinansiering från EU: 404.100,00 PLN