Working, computer
Introduktion

Veeva är en plattform som är skapad för företag och organisationer inom Life Sciences-industrin. Den möjliggör en effektiv hantering av kundrelationer, customer relationship management (CRM). Plattformen har även stöd för forskning och utveckling av produkter (FoU-delen).

Veeva är ett verktyg som finns inom Salesforce-plattformen och kan anpassas efter specifika krav för det aktuella bolaget eller specifika utmaningen. Veeva har lösningar för validering, GxP, samt stöd för de komplexa och långa processer som ligger till grund för introduceringen av nya läkemedel på marknaden.

Craftware specialiserar sig på att tillhandahålla experter inom Veeva-teknologin, som uthyrda konsulter. Sedan 2016 har Craftware haft flertalet nära samarbeten med några av de största internationella bolagen inom Life Sciences-industrin. Vi vet exakt deras behov och förväntningar. Vi har ett team av certifierade specialister som, tack vare träning i Veeva-plattformen, har expertkunskaper om vad verktyget kan bidra med och vilka utmaningar den kan lösa. Våra experter kan specificera affärsbehov till systemfunktioner och föreslå en skräddarsydd lösning som passar just ditt företag och i ett senare skede även ta hand om hela implementeringen.

Fördelar
 • Tillgång till lokala specialister

  Hyr in experter som arbetar när du behöver dem som mest.

 • icon_popraw-wydajnosc

  Fullständiga funktioner för Veeva-plattformen

  Implementera lösningar och funktioner som ger din organisation störst affärsnytta.

 • icon_latwe-zarzadzanie-danymi-klientow

  Anpassade lösningar

  Utveckla Veeva-plattformen och anpassa den till just ditt företags specifika behov. icon_doswiadczeni eksperci

 • icon_doswiadczeni-eksperci

  Använd vår erfarenhet

  Dra nytta av kunskapen hos våra experter som har arbetat inom Life Sciences-branschen i flera år.

Veeva Specialist
 • I Veeva-projekt är detta en av nyckelrollerna. I ett tidigt skede utforskar de processerna som förekommer i ett visst företag och jämför dem med de möjligheter och funktioner som Veeva-tekniken erbjuder. De kan sedan utvärdera vilka av dem som är mest värdefulla och bör implementeras samt i vilken ordning det ska göras i för att ge störst affärsnytta. Dessutom kan en analytiker hjälpa till att bygga kommunikationen för potentiella användare, vilket hjälper till att öka användningen av en utvald lösning i företaget.

  Rollen innefattar den viktigaste aspekten som säkerställer en effektiv implementering samt skapandet av relevant dokumentation. Dokument som upprättats av analytikern möjliggör en smidig systemutveckling av systemet och stödjer dess användning i framtiden. Craftwares konsulter som arbetar i projekt som baseras på Veeva, skapar en omfattande dokumentation som innehåller viktig information om potentiella anpassningar och beskriver alla implementerade förändringar och modifieringar.

  På Craftware tillhandahåller vi konsulter som har erfarenhet av Veeva-tekniken och som exakt känner till de specifika processer som gäller för bolag inom läkemedels- och Life Sciences-industrin. De kan bedöma i vilka fall de redan befintliga funktionerna kan användas och anpassas och när det är värt att utforma en ny anpassad lösning.

  Våra analytiker har också lång erfarenhet av Salesforce, som Veeva i sin tur baseras på. Tack vare det har de stor teknisk kunskap och kan diskutera detta ämne med såväl utvecklare som användare.

  Kännedom om de branscher som använder Veeva-lösningen är särskilt betydelsefullt då det finns olika krav och rättsliga begränsningar som påverkar skillnader i systemets funktioner över hela världen. Den erfarna konsulten kan därför undersöka sådana behov i början av ett projekt och ta hänsyn till dessa inom ramen för utvecklingsarbetet.

 • En roll som innefattar stor erfarenhet av Veeva-plattformen och som ser till att den levererade produkten uppfyller alla tidigare definierade krav och målsättningar. Projektledarens uppgift är att ta hand om allt inom kvalitet, det vill säga inte bara kvaliteten på teamets arbete utan också kvaliteten på uppdragens slutresultat samt att slutföra projektet i tid. En projektledare ser till att projektet genomförs smidigt och effektivt och att dess genomförande är i linje med den förutbestämda budgeten.

  Projektledare på Craftware har stor erfarenhet av Veeva-plattformen, vilket också bekräftas av deras certifieringar i tekniken. De säkerställer att ni når fram till de bästa tillgängliga lösningarna och effektivt använder beprövade metoder och verktyg (som JIRA eller Retro), vilket förbättrar arbetet med projektet. Under årens lopp har Craftwares projektledare arbetat med många internationella projekt, så de har erfarenhet av en distribuerad projektledning och team som arbetar i olika tidszoner.

 • Programvarutestare med erfarenhet av Veeva-projekt tar hand om testningen och minimerar således fel i programmet. De kan öka den implementerade lösningens användarvänlighet. Testare skyddar systemet från ytterligare investeringar som härrör från behovet av korrigeringar av misstag, som uppstår under systemets användning och påverkar verksamheten negativt.

  Testare på Craftware känner till detaljerna kring att arbeta i Veeva-projekt och har stor erfarenhet av att samarbeta med slutanvändare. Våra experter är bekanta med plattformen och de samarbetar nära Veeva-specialister varje dag. Tack vare sin erfarenhet kan de stödja verksamheten inte bara under SAT-fasen (system acceptance testing) utan även under UAT-fasen (user acceptance testing).

Varför oss
 • Veeva Logo

  Vi är en Veeva-Partner

  Partnerskapet är ett bevis på vår erfarenhet och expertis.

 • Erfarenhet av Life Sciences sedan 2016

  I över 5 år har vi arbetat vi inom Life Sciences. Vi bygger team av specialister som känner till och förstår kraven inom denna bransch.

 • icon_doswiadczeni-eksperci

  Brett spektrum av kompetenser

  Vi har ett stort utbud av experter som kan ta hand om ditt projekt – från början till slut.

 • product-agile-projects

  Metodkunskap

  Våra specialister har arbetat i agila projekt i flera år och de vet hur de ska anpassa sig till kundernas förändrade behov.

Behöver du mer information?
Skriv till oss, vi svarar gärna på dina frågor.
Sławek

Sales manager

sales@craftware.pl