I den här serien av artiklar om RPA visar vi de två viktigaste aspekterna av att investera i processautomatisering, och förklarar hur du kan förbereda ditt företag för förändringen (RPA, Robotiserad Processautomatisering). I den föregående artikeln delade vi vår erfarenhet av att planera en RPA-implementering med fokus på att bygga och engagera teamet i de efterföljande faserna av projektet. Idag presenterar vi de kriterier som vi tycker är avgörande för att välja en RPA-plattform. Dess anpassning till behoven hos en specifik organisation är en av de viktigaste framgångsfaktorerna.

Steg ett: De anställda

En grundläggande del av varje projekt är människorna som är inblandade – det vill säga tillgängligheten av ett involverat och kompetent team som genomför projektet. Den som är ansvarig för projektet bör leta efter en leverantör som tillhandahåller en RPA-plattform som uppfyller två huvudkriterier.

 • Första kriteriet är att leverantören har ett brett nätverk av lokala partnerföretag.

Implementeringen av robotisering i en organisation innebär en betydande förändring; därför bör andra risker (till exempel relaterade till programmets tekniska sida) begränsas i enlighet med detta. Samarbete med en betrodd, helst lokal partner med kompetenser som bekräftas av teknikleverantörer gör att du effektivt kan hantera de nya utmaningarna.

 • Den andra är fri tillgång till utbildningsmaterial och en aktiv community för användare av en viss plattform.

Tack vare detta kan du bygga upp ditt teams kunskaper på egen hand. Varför är dessa kriterier så avgörande? Det beror på att genom att uppfylla dem kan du undvika risken för leverantörslåsningar. Det innebär att framgången för ett automatiseringsprogram är beroende av tillgången på dyra och troligtvis svåråtkomliga experter specialiserade på en nischteknik. Leta istället breda lösningar som används av många företag.

 

Steg två: teknisk verifiering

Det här är en annan viktig aspekt relaterad till implementeringen. Vad bör du vara uppmärksam på med avseende på teknisk verifiering av olika RPA-plattformar?

 • Säkerhetsföreskrifter

Det är inte bara sättet att lagra väsentliga koder och lösenord, krypterad kommunikation mellan olika plattformskomponenter och integrationen med de valda SSO-mekanismerna (Single sign-on eller enkel inloggning). Det är också viktigt att själva produkten och processen för plattformsutvecklingen uppfyller specifika standarder och får certifieringar som till exempel Veracode Verified Continuous. Detta är särskilt viktigt för finansinstitut.

 • Standarder relaterade till organisationens IT-arkitektur

De har en inverkan på den tid som krävs för att återhämta vissa plattformsfunktioner efter en allvarlig brist eller bug samt syftar till att bygga en miljö med hög tillgänglighet. Dessa parametrar kanske inte verkar avgörande under själva implementeringen av de första processerna, men det är värt att komma ihåg att i slutändan kommer automatiseringen troligen att ingå i en grupp av applikationer där hög tillgänglighet och tillförlitlighet krävs.

 • Funktionalitet associerad med robotkonfigurationen och processautomationen.

Denna faktor kan dras som den viktigaste i hela företaget. Det bästa sättet att utvärdera om en viss plattform uppfyller dina förväntningar är via empirisk verifiering. Vi uppmuntrar dig att inkludera de element du behöver, som samarbetar mellan robotar med de kritiska applikationer som företaget använder. Det finns olika sätt för robotar att interagera med affärsappar (t.ex. Critix), i PoT / PoC-fasen (proof of technology / proof of concept).

Som en del av att skapa de första processerna är det värt att uppmärksamma teamets åsikter om den aktuella plattformen och ta hänsyn till deras åsikter vid valet av lösningen. Det betyder inte bara möjligheten att skapa nya programrobotar med vald teknik. Vi måste också bedöma funktionerna som är förknippade med att hantera driften av skapade automatiseringssystem, planera lanseringen och hantera resultaten av deras arbete i allmänhet.

Eftersom programvarurobotar kan arbeta 24 timmar om dygnet, även på helgdagar, är det värt att ta hänsyn till de nya möjligheter som uppstår med den ökade tillgängligheten för dessa digitala medarbetare. Därför är de funktioner som är förknippade med att planera arbetet för en robot och verifiera arbetsförloppet så viktigt.

 • Komponenter som gör att identifieringen av processer kan automatiseras baseras på analysen av transaktionsdata (process mining).

De spelar en roll, särskilt när det gäller större organisationer.

 • Stöd för olika automatiseringsvarianter.

När det gäller tillvägagångssättet för automatisering bör den valda plattformen stödja deltagande, obevakad eller hybridrobotisering i det fall då mänsklig inblandning är nödvändig, till exempel för att hantera ett undantag eller för att fatta ett affärsbeslut så att processen kan fortsätta utan mänsklig deltagande.

 • Enkel integration med programmeringsgränssnitt (API) och startkod skriven på ett av de populära kodspråken (C#, Java Python, SQL, etc.).

Det kan tyckas att det försvårar idén om en robotisering för alla. Men det gör att vi ofta kan återanvända beprövade lösningar och spara tid under implementeringen av RPA-funktionerna.

 

Steg tre: kostnader

Den kommersiella aspekten, det vill säga företagets kostnader, bör vara ett derivat av vår robotiseringsplan och förväntade avkastning på investeringen. Stora RPA-plattformsleverantörer tillhandahåller sina produkter baserat på årliga licenser (avgiften vid underhållet av samma licenspaket under de följande åren av drift förblir oförändrad). Det är värt att komma ihåg att det finns företag som erbjuder andra sätt att fakturera sina kunder. Deras offert baseras då oftast på robotens arbetstid eller exempelvis antal licenser per användare. Ibland tillämpar de en engångslicensavgift och sedan en mycket lägre underhållsavgift.

 

Sammanfattning

Slutligen har jag en ledtråd till: medan vi analyserar långsiktiga fördelar med investeringar i en RPA-plattform är det värt att titta på leverantörens planer i samband med deras utveckling och de nya versionerna av produkten som hittills släppts. Jag hoppas att den här artikeln hjälper dig att definiera processen av att välja rätt RPA-teknik. I nästa artikel kommer vi att ge dig fler insikter i de regler som ska följas när du bygger en lista över de processer som ska automatiseras.

Författare

 • Adam
 • RPA Consultant
 • En chef med över 15 års erfarenhet av mjukvaru- och teknikrådgivning. En examen från Warszawas Tekniska Universitet och Warszawas Handelshögskola med erfarenhet av att leda stora team, med över 50 deltagare, i internationella program och projekt. Han har samarbetat med kunder från finans-, tillverknings- och telekommunikationsindustrin i Europa och Mellanöstern. På Craftware ansvarar han för rådgivning och utveckling av RPA-relaterade tjänster.

Redaktionell studie
Ania
Textrevision
Ola
Korrekturläsning
Olof
Översättningar
Gillade du min artikel?

I så fall bjuder jag gärna in dig till gruppen med de bäst informerade bloggläsarna. Gå med i vårt nyhetsbrev så kommer du inte att missa några nyheter.