Craftwares medgrundare Lukasz Pietrzak berättar hur bolaget gick från att vara ett familjebolag till ett storbolag som sedan blev uppköpta av den internationella telekom- och IT-koncernen Orange.

Börja litet

Lukasz Pietrzak var en av grundarna när Craftware öppnade upp verksamheten 2009. Under sin tid på bolaget har han axlat många olika roller: team manager, utvecklare, vice-vd och IT-arkitekt.

 • I början var vi som ett familjeföretag där alla kände alla. Men med tiden växte vi och därmed professionaliteten. Craftware, som började med fyra personer och en idé har idag över 400 anställda och en verksamhet som sträcker sig över Europa, säger Lukasz Pietrzak, Craftware.

Nyckeln till att bibehålla företagets själ, men samtidigt professionalisera den, var att tidigt skapa gemensamma värden och policys för de anställda. Transparens och ärlighet är ledorden för verksamheten, såväl internt som externt. En god och öppen kommunikation till bolagets kunder och de anställda har varit avgörande i bolagets tillväxt.

 • Vi är övertygade om att den ökade efterfrågan av våra tjänster helt beror på de experter vi har här på bolaget. Som företagsledare handlar det om att vårda de talanger du har tillgång till i bolaget och ständigt utvecklas tillsammans. Kunderna återkommer till oss för att de förstår värdet av de experter de får tillgång till.

 

Frihet som den drivande kraften

Bolaget lämnar mycket frihet till de anställda. Bolagets olika avdelningschefer får exempelvis själva rekrytera den personal som behövs och har stort inflytande över teamen.

 • Självklart har vi rekommendationer och riktlinjer i rekryteringsprocessen, men i huvudsak rekryterar alla chefer sina egna medarbetare. Jag tror att det skapar bättre team och en stark samhörighet. Det motiverar även våra chefer att själva påverka och skapa den kultur som ska bygga bolaget framåt. I takt att bolaget har vuxit har detta blivit ännu viktigare – att lita på sina medarbetare, och hittills har jag inte blivit besviken.

Lukas Pietrzak är övertygad om att de anställda växer snabbare med friheten och blir mer lojala till företaget, i jämförelse med andra mer hierarkiska bolag.

 

Det rätta förhållningssättet

Receptet lönade sig även, då flera olika M&A-företag hört av sig till ledningen under åren för att köpa loss bolaget (M&A: Merger and Acquisition, Fusioner och Förvärv). Men det var inte förens 2020, som diskussionerna blev verklighet med den internationella tele- och IT-leverantören Orange som potentiell köpare.

 • Vi var väldigt kräsna när det kom till potentiella uppköpare. Vi var tydliga med att vi ville behålla vår verksamhet som den är och inte låta den styckas upp i flera delar eller tappa företagets själ i en större kontext. Köparen och säljaren måste matcha varandra här för att det ska kunna bli en bra affär.

M&A-processen, som enbart ett fåtal personer på Craftware kände till, tog nästan ett år. Med hjälp från den polska M&A-byrån Team Value Partners inleddes en lång due diligence-process.

 • “När vi beslutade att gå samman med Orange var det viktigt att det redan fanns ett annat företag med liknande standarder och arbetskultur i koncernen. Bluesoft kompletterade vårt erbjudande med integrationstjänster, molnlösningar och datahantering. För första gången fick vi verkligen se på bolaget utifrån en annans perspektiv. Det var svårt att hitta all data utan avslöja vad vi behövde den till. När externa parter kom in i processen fick vi även presentera sådant som vi inte tidigare hade tänkt på.

Vid sidan av det interna due diligence-arbetet tittade även Craftwares ledning på andra IT-bolag som Orange nyligen hade förvärvat. Craftware ville att bolagets kultur skulle bibehållas men samtidigt utvecklas i en större internationell kontext.

 • Våra vänner på bolaget Bluesoft förvärvades av Orange 2018. De hade bara gott att säga om förvärvet, processen och resultatet vilket fick oss i ledningen att känna oss trygga i processen framåt.

M&A-processen fortlöpte och under våren 2020 fick Craftware träffa flera ledande chefer från Orange. Deras inställning till bolagets framtid var densamma som för ledningen på Craftware.

 • Förvärvsprocessen var utmanande för oss i ledningen. Flera av oss hade ju varit med och byggt upp bolaget från grunden och att behöva sälja bolaget till någon annan var en tanke vi fick försona oss med.”

 

Ett steg före

Kontraktet signerades den 7 december 2020 och beslutet mottogs gott av bolagets anställda, baserat på den feedback Lukasz Pietrzak tagit del av. Bolagets verksamhet och kultur fick stå intakt.

 • Det blev inga negativa förändringar, uppsägningar eller dylikt så våra anställda förstod nog beslutet. Sex månader efter affären har vi inte sett några tecken på en större personalomsättning eller en ökad andel problem i verksamheten.

Orange tvingade inte igenom några större förändringar i bolaget och Craftware expertkunskaper om CRM-system och Salesforce är fortsatt deras nisch på marknaden.

 • Jag tror också våra anställda ser fördelarna med att bli uppköpta av en så pass stor aktör som Orange. Nya affärsmöjligheter har dykt upp, framför allt gentemot större företag och när det kommer till kritan så vardagen nu väldigt lik den innan uppköpet.

För de tidigare ägarna betydde förvärvet framför allt minskad risk och oro. Att ha en internationell organisation som Orange bakom sig har även öppnat upp nya dörrar till bolagets framtid.

 • De har hjälpt oss att bli ännu mer professionella och idag är efterfrågan av våra tjänster större än någonsin. Ledningens nuvarande utmaning är ta tillvara på alla de möjligheter och affärer som de nya synergierna för med sig.”

Författare

 • Łukasz
 • Co-founder Craftware, Co-CEO Craftware
 • Łukasz har en examen från fakulteten inom elektronik- och informationsteknik vid Warszawas tekniska universitet. Han började sin karriär som utvecklare, och senare blev han chef för ett team av Java-utvecklare. Han är en av grundarna av Craftware, som grundades 2009. Sedan dess har han haft många olika roller – som analytiker, IT-arkitekt, utvecklare, managing partner. Sedan 2011 har han varit engagerad i utvecklingen av system baserade på Salesforce-plattformen som han värdesätter för sin förmåga att snabbt leverera fullskaliga lösningar. Han har också ett nära samarbete med affärspartnerna. Han brinner för Salesforce-tekniken och har deltagit flera gånger i Dreamforce i San Francisco, en av de största tech-konferenserna i världen. Han innehar flera certifikat som bekräftar hans kunskaper om Salesforce. Han har samarbetat både med företag och nystartade företag.

  Utanför sitt arbete brinner han för lagsporter och MMO-spel.

Redaktionell studie
Olof
Översättningar
Behöver du mer information?

Skriv till oss, vi svarar gärna på dina frågor.