Beskrivningen av företaget

Klient

Ett internationellt läkemedelsbolag. Ett av de tio största läkemedelsföretagen i världen med en omsättning på cirka 30 miljarder pund per år, med cirka 100 000 anställda.
Företaget har använt Salesforce-plattformen i flera år.

 

Utmaningen

Den globala konsumentmarknadsföringsavdelningen och den amerikanska försäljningsavdelningen behövde ett ställe för att lagra nyckelinformation om en av de produktgrupperna som erbjuds av företaget. Kunden behövde ett system som skulle vara lätt att utöka.

Syftet med implementeringen var att tillhandahålla en lösning för att hantera marknadsföringsmaterial och övervaka projektens implementeringsstatus relaterad till lansering av nya produkter på marknaderna. Brand Experience Portal skapades baserat på Salesforce Community Cloud.

Lösningen ska:

 • • underlätta tillgång till marknadsföringsmaterial som finns på olika ställen,• förbättra samarbetet mellan team som arbetar med en produkt- eller en marknadsföringskampanj,

  • öka samarbetsnivån mellan personer involverade i marknadsföring, även genom spelifering,

  • underlätta onboarding-process av nyanställda,

  • vara en förvaringsplats för produkt- och projektdata och dokument som är nödvändiga för ett effektivt arbete,

  • vara en plats för samarbete och utbyte av marknadsinformation med hänsyn till erbjudna projekt och produkter.

Möjligheten att arbeta i en mobilversion samtidigt som man behåller hög dataläsbarhet var ett viktigt element för kunden.

Implementeringsutmaningen var mycket kort tid (cirka 3 månader) för att designa, skapa och tillhandahålla den första applikationsversionen.

 

Lösningen

Brand Experience Portal har utformats baserat på Salesforce Community Cloud. Under implementeringen användes följande Salesforce-element:

 • Chatter (dedikerade till samarbete),
 • Sök,
 • Administrativ panel (för att kartlägga hierarki och bevilja behörigheter).

Projektet började med att genomföra en användarupplevelseanalys med användare. Användarna presenterades med prototyper. Tack vare detta kontrollerade vi intuitiviteten av dessa prototyper och graden av implementering av kraven.

Detta var det första Salesforce-projektet som genomfördes med Scrum hos kunden. Detta möjliggjorde en smidig förfining av krav under varje sprint av projekt. Efter den andra sprinten skapades en version av lösningen som användarna kunde använda och i slutet av den sista sprinten levererades en fullständig version av systemet.

 

Fördelar

Alla mål för applikationen uppnåddes. Det är emellertid för tidigt att kunna tillhandahålla siffror som visar inverkan av Brand Experience Portal på arbetet av konsumentmarknadsföringsteam och den amerikanska försäljningsavdelningen. Att den amerikanska försäljningsavdelningen snabbt slutade arbeta med andra system och för närvarande bara använder BEP kan vara måttet på applikationens framgång.