Klient – IMI Hydronic Engineering

IMI Hydronic Engineering är en ledande global leverantör av hydraulsystem för bostadshus samt stora offentliga och kommersiella byggnader. Företaget är känt för sina högkvalitativa sanitära tekniklösningar, de designar och levererar energibesparande VVS-system (Värme, Ventilation, Klimat). I Polen har det sitt huvudkontor och produktionsanläggning i Olkusz och ett team av flera tekniska och kommersiella ingenjörer. Företagets kunder är installatörer, grossister, designers och byggnadsägare, investerare och anläggningschefer. Företaget bedriver också utbildning vid Hydronic College om den senaste utvecklingen inom hydraulteknik.

 

Utmaning

 

Distribuerad kundtjänstinformation

  • Försäljningsprojekternas höga tekniska komplexitet gjorde att kundserviceprocessen delades – den ägde rum i flera oberoende verktyg, system och separata databaser,
  • information om försäljningsprocessen och kundservice fanns dels i ERP-systemet och delvis i CRM-systemet; medan teknisk information i specialiserade applikationer från ESP European Competence Center, som stöder värderingen av de mest komplexa projekten i företaget,
  • rapporteringen av försäljningsprocessen var svår på grund av spridningen av information.

 

Lösning

 

Bygga en enhetlig kunskapsbas om försäljningsprojekt i CRM-systemet

  • CRM-systemet har blivit den viktigaste applikationen där alla data relaterade till försäljnings- och kundserviceprocessen finns tillgängliga,
  • alla aktiviteter som kräver samarbete med ESP ingår automatiskt i CRM-systemet,
  • försäljningsinformation och de från ERP-systemet syns automatiskt från CRM-nivå,
  • som en del av projektet utvecklade Craftware också en uppsättning procedurer som ska användas för efterföljande implementeringar.

 

Fördelar

 

Ökad arbetseffektivitet hos personer som arbetar med kundservice

  • IMI Hydronic fick tillgång till den fullständiga klientbilden i CRM-systemet, samt ett verktyg för omfattande analys av försäljningsrelaterade data,
  • försäljningseffektiviteten ökade eftersom begäran om offert och värderingsprocessen endast sker i ett system: i CRM,
  • standardisering av implementeringsförfaranden gör det möjligt att upprätthålla databasstrukturen som beställts i projektet; Genom att upprätthålla dessa standarder kommer antalet fel och problem att minskas och de som uppstår blir lättare att lösa.