Klient – Aegon

Aegon är ett av de tio största försäkringsbolagen i världen. Vi erbjuder livförsäkring, pensions- och investeringsprodukter. Koncernen verkar också inom olycks-, kompletterande hälso- och fastighetsförsäkringssegment. Det verkar i över 20 länder, där det sysselsätter nästan 30 tusen anställda.

I Polen erbjuder företag från Aegon Group livförsäkringar, sparprogram och möjlighet att investera och öka kapital samt fastighetsförsäkring. Aegon Open Pension Fund verkar också, som har över 927 tusen medlemmar.

 

Utmaning

 

Standardisering av processer och ökning av försäljningsrepresentanternas effektivitet

 • Det noterades att försäljningsmålen inte fastställs på ett ordnat och exakt sätt – de återspeglar inte marknadens verkliga potential,
 • det ansågs nödvändigt att standardisera försäljningsprocessen så att alla försäljningskontor fungerar på ett enhetligt sätt,
 • det beslutades att ta itu med behovet av att optimera registreringssystemet och spåra affärsmöjligheter,
 • beslutades att införa den speciella statusen “Golden Customer” för kunder som använder alla produkter och tjänster som erbjuds av Aegon,
 • det beslutades att öka effektiviteten hos säljrepresentanter genom bättre organisering av arbetstiden, inklusive genom att dela möteskalendrar,
 • man insett att handlare måste ha obegränsad mobilåtkomst till försäljningssystemet med smartphones och surfplattor,
 • behovet av att införa ett synligt och säkert inloggningssystem till Sales Cloud-systemet för externa agenter betonades.

 

Lösning

 

Cloud-försäljningssystem inom Salesforce-teknik

 • Implementeringen inkluderade lansering av Salesforce Forecasting Report, som visar försäljningsprocessen på ett sätt som tillåter hantering med hjälp av indikatorer som är specifika för försäljningstrattmetoden,
 • ett nytt “Lead” -objekt introducerades som det grundelement som definierades i det första steget i försäljningsprocessen,
 • “Business Opportunity” -funktionen användes, vilket möjliggör övervakning av datum för förnyelse av policy och vidta åtgärder för att motverka migration av kunder till andra försäkringsbolag (anti-churn),
 • alla försäljningsmöten – med kunder och prospekt – registreras av agenter i en gemensam ansökan: Salesforce Calendare,
 • i enlighet med Aegon Groups säkerhetsstandarder kräver inloggning till externa agenter två nivåers autentisering.

 

Fördelar

 

Optimering av försäljningsprocessen

 • Alla säljkontor och personer som stöder försäljningsprocessen använder en plattform – Sales Cloud,
 • försäljningstratten mäts med ett verktyg som täcker alla stadier i försäljningsprocessen,
 • försäkringsprodukternas fulla livscykel – från ledningen till försäkringsdatumet – övervakas i ett system, där alla nödvändiga indikatorer samlas in,
 • externa agenter fick ett försäljningsverktyg till vilket de har åtkomst från olika externa enheter, i enlighet med företagets säkerhetsstandard (utan tillgång till det interna VPN).
Kund om oss
 • Craftware-teamet är mer än professionellt. Tack vare deras öppna strategi kunde vi reducera implementeringstiden avsevärt och tillämpa mer anpassade lösningar än vi ursprungligen trodde. Bra gjort!

  Marcin Zawierucha
  CRM Development Manager, Aegon