Klient – Aegon

Aegon är ett av de tio största försäkringsbolagen i världen. Jag erbjuder livförsäkring, pensions- och investeringsprodukter. Koncernen verkar också inom olycks-, kompletterande hälso- och fastighetsförsäkringssegment. Det verkar i över 20 länder, där det har nästan 30 tusen anställda.

I Polen erbjuder företag från Aegon Group livförsäkringar, sparprogram och möjlighet att investera och öka kapital samt fastighetsförsäkring. Aegon Open Pension Fund verkar också, som har över 927 tusen medlemmar.

 

Utmaning

 

Enkel åtkomst till aktuell och fullständig kundinformation

 • Man insett att all kundinformation måste vara tillgänglig från en enda lösning och att kundidentifieringsprocessen måste optimeras,
 • det noterades att en fullständig bild av aktiviteter relaterade till service och försäljning är nödvändig, med hänsyn till inte bara försäkringsvillkor, uppgifter om kunden och hans produkter, utan varje kontakt: besök, e-post, sms, chat och all korrespondens,
 • behovet av att optimera kundserviceavdelningens arbete och alla avdelningar som ansluter sig till serviceprocessen på något sätt betonades,
 • det ansågs nödvändigt att använda ett modernt verktyg för flerkanals kommunikation med klienter, helt integrerad med försäljningssystemet.

 

Lösning

 

Att länka all kundinformation med den centrala Salesforce-databasen

 • Kundinformationdatabasen har ordnats ordentligt, duplikatinformation har tagits bort och lokala datamängder har standardiserats,
 • den dagliga synkroniseringen av lokala datamängder med Salesforce-databasen introducerades,
 • utbudet av konfidentiella data har valts noggrant, som laddas ner från interna system av WebService-nätverksapplikationer i realtid,
 • ett modernt verktyg för flerkanals kommunikation med klienter byggdes och lanserades,
 • Service Cloud-konsolen har konfigurerats och implementerats i 40 Aegon-agenter,
 • ett verktyg för kundundersökning har implementerats och undersökningsresultaten blir automatiskt en del av kundinformationen.

 

Fördelar

 

En komplett bild av alla kundinteraktioner på ett ställe

 • Alla kundinteraktioner återspeglas i ett system,
 • varje kontakt med klienten görs med samma verktyg, vilket möjliggör användning av ett enhetligt system av indikatorer och rapporter,
 • varje kundaktivitet – oavsett vilken kommunikationskanal han väljer – kopplas till kundposten och lagras i databasen,
 • bättre visualisering av all information om en specifik kund.
Kund om oss
 • Craftware-teamet är mer än professionellt. Tack vare deras öppna strategi kunde vi förkorta implementeringstiden avsevärt och tillämpa mer anpassade lösningar än vi ursprungligen trodde. Bra gjort!

  Marcin Zawierucha
  CRM Development Manager, Aegon