CRM-bolaget Craftware kommenterar hur bolaget har utvecklats under coronapandemin och vad som är viktigt i målet om att skapa ett snabbt växande storbolag.

Lidia Sybicka, har arbetet i över fem år på CRM- och It-bolaget Craftware. Hon har varit del av bolagets utveckling från ett litet fåmansbolag till ett framgångsrikt storbolag som blivit fyra över gånger så stort, förvärvat av IT-koncernen Orange Group.

– I mitt dagliga jobb som sales manager fokuserar jag på att hantera såväl befintliga som nya relationer. Det dagliga samarbetet med kunderna är det som får oss på Craftware att utvecklas och trivas. Det skapar stor tillfredsställelse att se nya värden växa fram ihop med kunderna, säger Lidia Sybicka, Sales Manager på Craftware.

Som medarbetare på säljavdelningen förbereder Lidia och hennes säkerställer att kommunikationen med kunden sker löpande, förhandlar fram avtalen och har en överblick kring merförsäljningen.

– En av våra främsta uppgifter är att koordinera arbetet ihop med marknadsföringsavdelningen. Vi planerar gemensamt vilka konferenser som är relevanta för teamen att besöka, hur vi kan ta del av branschens diskussioner och skapa relevant innehåll för våra kunder.

Även om Craftware arbetar med såväl mellanstora som större bolag, i olika branscher, har just arbetet med Life Sciences-industrin definierat bolagets position och strategi. Med internationella storkunder som varit kunder till Craftware i över tio år, har bolagets fokus och kunskaper om industrin vuxit kraftigt med tiden.

– Under 2021 har nästan 80 procent av våra intäkter kommer från Life Sciences-industrin. Vi har flera team med olika fokus inom segmentet och erbjuder en mängd tjänster som utvecklar bolagen, deras processer och system.

För Life Sciences-kunderna arbetar Craftware med att validera processerna för introduktion av nya läkemedel, erbjuda olika mjukvarulösningar som standardiserar och förbättrar bolagens verksamhet.

– Med kollegor från BlueSoft, som stöder Life Science-företag inom integration, datahantering, rapporteringstjänster och skräddarsydda lösningar, tillhandahåller bolagen omfattande programvara för leverans av mjukvara.

– Pandemin har satt nytt fokus på Life Sciences-branschen och behovet att modernisera och utveckla sektorn har minst sagt blivit aktuell under denna period. Detta har inneburit nya affärstillfällen för oss vilket stärkt vår position på marknaden.

Craftware har en tydlig strategi kring de anställdas kompetensutveckling. Mycket resurser och tid läggs på att vidareutbilda personalen så att de kan erhålla nya certifikat och bli bättre på sina jobb.

– För oss handlar det om att ständigt utveckla våra medarbetare. Vi skickar i väg våra medarbetare på olika träningsprogram så att de har koll på branschens utveckling, stundande trender och förbättrar kvaliteten i arbetet.

– En stor del av utbildningarna handlar om att möta kundernas specifika behov om plattformar och IT-lösningar. Det gör att vi kan hjälpa kunderna med att bygga upp kompetensen in-house och samtidigt stärka våra relationer ytterligare.

Craftware, som tillhandahåller konsulter under dygnets alla timmar, jobbar bäst under flexibla förhållanden.

– Min erfarenhet är att bolag som är mer dynamiska utvecklas snabbare och är enklare att implementera lösningar med än traditionella storbolag med många hierarkier och silos. Ibland behöver vi implementera lösningar som sträcker sig utöver Salesforce-plattformen och då är det viktigt att kunden har ett agilt arbetssätt.

Med en global kundbas och internationellt varumärke positionerar sig Craftware som en tillförlitlig och effektiv IT-partner, i ett europeiskt perspektiv.

– I relation till våra konkurrenter i Europa, levererar vi oftast samma eller högre värde på ett flexiblare och mer samarbetsvilligt sätt. Det präglar såväl time to market och våra sätt att arbeta. Vi är vana att jämföras med dyrare konkurrenter och vinner många upphandlingar som en premium-partner.

Vilka framgångsnycklar ser du i ert arbetssätt?

– Vi har hårt arbetande kollegor som inte är rädda för övertid. Vi håller oss ständigt ajour med kundernas verksamheter och levererar alltid i tid. Bolagets interna kultur är även öppen och tillåtande, med skämtande och glada kollegor.

Författare

  • Olof
  • PR expert
  • Olof Ehrs är en kommunikationsexpert från Sverige. Han arbetar med content, kommunikationsstrategier och medierelationer. På sin fritid gillar han att spela musik och spendera tid med sina vänner.

Behöver du mer information?

Skriv till oss, vi svarar gärna på dina frågor.